Projekt

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

+48 (22) 8740 206
mechatronika@piap.pl

Projekt

„Innowacyjne rozwiązanie techniczne umożliwiające bezpieczne współdziałanie człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze roboczym”.

„Innovative technical solutions enabling safe collaboration of human with an industrial robot in his work area”.

 

Projekt zakończony 

Projekt był realizowany w ramach Programu Wieloletniego  „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” –  etap IV, finansowanego w latach 2017-2019 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wykonawca projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2019

 

Celem głównym projektu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wykorzystanie umożliwi praktyczną realizację współdziałania człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze pracy, przy spełnieniu wymagań wynikających z obowiązujących regulacji dotyczących BHP oraz zachowaniu wysokiego poziomu efektywności produkcyjnej.

Istotnym celem realizacji projektu było także upowszechnienie informacji o możliwościach i warunkach pracy ludzi i robotów we wspólnych obszarze roboczym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ten cel jest wciąż aktualny w okresie trwałości projektu, po jego formalnym zakończeniu. Będzie on realizowany m.in. poprzez upowszechnianie rezultatów projektu oraz istotnych informacji z obszaru związanego z tematyką projektu, w tym szczególnie przykładów dobrych praktyk, które mogą być inspiracją do kolejnych udanych, bezpiecznych wdrożeń robotów współpracujących z człowiekiem.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony. 

Zespół wykonawców projektu