Linki

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

+48 (22) 8740 206
mechatronika@piap.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP: www.piap.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy: www.ciop.pl

Programu Wieloletni  „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” –  etap IV, finansowany w latach 2017-2019 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju link